Tematyka XII Krajowych Warsztatów EMC

Podczas Warsztatów EMC we Wrocławiu będą zorganizowane sesje plenarne, sesje zaproszone, sesje tematyczne, sesje warsztatowe, dyskusje panelowe i prezentacje firmowe poświęcone zagadnieniom kompatybilności elektromagnetycznej systemów i urządzeń. W sesjach warsztatowych zostaną zaprezentowane praktyczne realizacje stanowisk i metod pomiarowych, uwzgledniające wprowadzone zmiany w międzynarodowych standardach. Ponadto będą omawiane zagadnienia pomiaru pól elektromagnetycznych, oddziaływania pól elektromagnetycznych na organizmy żywe, gospodarki widmem elektromagnetycznym oraz uwarunkowania dotyczące zmian legislacyjnych i standaryzacyjnych.

Do udziału w Warsztatach zaproszono wybitnych specjalistów z kraju i zagranicy.

Zaplanowano również posiedzenie Sekcji Kompatybilności Elektromagnetycznej Komitetu Elektroniki i Telekomunikacji PAN.

Tematyka naukowa Warsztatów EMC obejmuje następujące zagadnienia:

1.  Anteny i propagacja fal radiowych, aspekty EMC
2.  Efekty oddziaływania pól elektromagnetycznych na środowisko - aspekty techniczne 
3.  Środowisko elektromagnetyczne - naturalne i wytwarzane przez człowieka
4.  Zagrożenia elektromagnetyczne i  celowo wytwarzane zakłócenia EM
5.  Analizy, modelowanie i  predykcja EMC
6.  EMC oraz względy bezpieczeństwa
7.  EMC  urządzeń medycznych, samochodowych, górniczych i pomiarowych
8.  EMC w systemach energetycznych
9.  EMC w systemach komunikacji przewodowej i radiowej
10. EMC w systemach telekomunikacyjnych
11. EMC w systemach transportowych
12. Techniki badań EMC, stanowiska badawcze i aparatura badawczo-pomiarowa 
13. Techniki redukcji zaburzeń elektromagnetycznych (ekranowanie, filtrowanie, uziemianie, integralność sygnałów)
14. Wyładowania elektrostatyczne, piorunowe, udary napięcia i stany przejściowe 
15. Pomiary emisji zaburzeń elektromagnetycznych i badania odporność urządzeń
16. Aspekty prawne i regulacyjne: Dyrektywy, standardy i specyfikacje EMC
17. Zarządzanie widmem elektromagnetycznym i jego monitorowanie
18. Badania EMC w miejscu instalacji urządzenia

Patronat honorowy:Organizatorzy:


Partnerzy:EMC-LabNet

Nowości:
06.09.2019r - uaktualniony program Warsztatów ze szczegółami zapisów na sesje szkoleniowe

Program Warsztatów2019 © Warsztaty EMC              Ostatnia modyfikacja: 12 września 2019 r.